Önkéntesség, barátság, közösség, részvétel - A Nemzetközi Barátság Napja alakalmából


Ma ünnepeljük a Nemzetközi Barátság Napját és ebből az alkalomból szeretnénk kicsit körbejárni az önkéntesség, barátság, közösség, részvétel fogalmát, mert ezek alkotják a Helpific platform alapját is.

Amikor a Helpific platformról beszélünk a nyelv kicsit cserbenhagy bennünket. A legtöbben, magunk is, az önkéntesség szóval jellemezzük azt a segítségnyújtást, amit regisztrált tagjaink nyújtanak egymásnak, azonban mi úgy gondoljuk ez a kifejezés nem a legszerencsésebb leírása annak a tevékenységnek, ami a Helpific platformon zajlik.

Egy észtországi példával szeretnénk ezt érzékeltetni. Különböző szociológiai felmérések szerint az észt társadalom mintegy 16,3%-a vesz részt valamilyen önkéntes tevékenységben. Ezzel Észtország európai összehasonlításban a középmezőnyben van. A 16 évnél idősebb lakosság 28-34%-a önkénteskedik Norvágiában, Svájcban, Ausztriában, Dániában, Hollandiában és Németországban. Ehhez képest a másik végleten vannak 10% alatti aránnyal az olyan országok mint Bulgária, Horvátország, Ciprus, Lettország, Málta, Románia, Szlovákia és sajnos Magyarország is 6,9%-os értékkel.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezek az adatok elsősorban az olyan önkéntes munkát jelenítik meg, amikor valaki egy civil vagy egyházi szervezethez csatlakozva annak keretében önkéntes munkát végez. Ez az önkéntességnek egy formális verziója.

A Helpific platform azonben nem egészen ilyen segítségnyújtásra szerveződött. Mi elsősorban a szomszédsági és egyéb informális viszonyok mentén hétköznapi emberek által egymásnak nyújtott segítségnyújtást bátorítjuk. Amikor emberek a barátaiknak, szomszédaiknak, szűkebb közösségük tagjainak tesznek kölcsönös szívességeket, segítenek egymásnak.

És habár a formális keretek közöttnyújtott segítségnyújtás (önkénteskedés) aránya igen alacsony Magyarországon és Észtországban sem kiemelkedően magas, amikor néhány kutatás másképpen próbálta megragadni a kérdést a fentiektől erősen eltérő adatokat kapott.

Amennyiben önkéntességnek nem a formális szervezeti keretek között nyújtott (regisztrált) segítségnyújtást tekintjük, hanem azt a figyelmességet, ahogy egymás szomszédságában élő emberek teljesen spontán módon egymás felé fordulnak akkor a magyar adat azonnal 28,4%-ra az észt pedig egyenesen 47% környékére ugrik.

Ezeknek a kutatásoknak a másik meglepő tanulsága az volt, hogy amikor az embereket olyan hétköznapi segítségnyújtásokról kérdeztek minthogy vásárolt-e be a szomszédjának, vagy vitt-e valakit az autójával egy darabon, akkor a válaszadók egy jelentős része úgy reagált, hogy

"Persze, de ezt én nem tekintem önkéntes munkának".

Mi azon törjük a fejünket már egy ideje, hogy mi a megfelelő szó, ha láthatóan az önkéntes kifejezés ilyen ingatag lábakon áll. Barátság? Szomszédság? Állampolgárság vagy annak lokális megfelelője? A diskurzus ilyenkor nagyon hamar a közösség, a(z állampolgári) részvétel, a társadalmi összetartozás vagy például az identitás fogalmaira terelődik. Hogy ezt a témát kicsit mélyebben körbejárjunk hamarosan egy három részből álló cikksorozatot publikálunk megpróbálva kifejteni azt, hogy a Helpificnél mi miképpen tekintünk a segítségségnyújtás eme sajátos formájára.

Comments

Popular Posts